Dokumentacja

WP Tao to wtyczka do WordPressa umożliwiająca śledzenie zachowania użytkowników w twej witrynie. Do prawidłpwego działa wtyczki potrzebna jest wersja PHP > 5.3 i WordPress > 3.8.
W przypadku problemów z instalacją i uruchomieniem wtyczki przeczytaj artykuł Jak zaczać?

Informacje dla użytkownika

Sekcja „Dla użytkownika” zawiera informacje, które pomogą zrozumieć podstawowe zasady działania wtyczki. Dzięki nim twoja praca z WP Tao będzie wydajniejsza i bardziej świadoma.

WP Tao posiada wbudowanych kilkanaście zdarzeń, które pozwalają zbierać informacje o zachowaniu użytkownika. We wpisie Śledzenie dowiesz się jakie to są zdarzenia.

Niektóre ze zdarzeń pozwalają na identyfikacje osoby, która porusza się po stronie internetowej. Więcej informacji o użytkownikach anonimowym i zidentyfikowanych znajdziesz we wpisie Identyfikacja użytkowników

Dane ilościowe zebrane przez WP Tao można przeglądać i analizować dzięki raportom espresso znajdujących się w panelu głównym wtyczki oraz raportach szczegółowych.

Dokładne zachowanie użytkowników na twojej stronie można przeglądać na osi czasu. Oś czasu pozwala na przeglądanie zdarzeń globalnych (wszyscy odwiedzający na jednej osi), oraz spersonalizowanych (zdarzenia tylko jednego odwiedzającego). Dodatkowo możliwa jest zaawansowana filtracja osi czasu.

Informacje dla deweloperów

WP Tao to wtyczka bazowa, którą można zintegrować z dowolnymi rozwiązaniami opartymi o platformę WordPress. WP Tao śledzi użytkownik na podstawie kilkunastu domyślnych zdarzeń. Deweloperzy mogą łatwo dodać nowe zdarzenia, które pozwolą śledzić praktycznie dowolne zachowanie. Dziki temu WP Tao można zintegrować z autorskimi systemami sprzedaży lub własnymi formularzami.

Zdarzenia w WP Tao są wywoływane z poziomu PHP oraz JavaScript.

Przykładowym zdarzeniem inicjowanym z poziomu serwera (PHP) jest zamówienie produktu za pośrednictwem platformy WooCommerce. Po dokonaniu zamówienia WooCommerce wywołuję akcję do_action('woocommerce_checkout_order_processed', $order_id). WP Tao podpina się pod tą akcję i tworzy nowe zdarzenie przypisane do konkretnego użytkownika. Jeżeli użytkownik był do tej pory anonimowy, dokonywana jest jego identyfikacja na podstawie emalia, który podał w zamówieniu. Dowiedz się więcej o rejestracji własnych zdarzeń.

WP Tao pozwala na rejestrowanie zdarzeń wywoływanych po stronie klienta. Może to być dowolne zachowanie, np. kliknięcie w dowolny element HTML, przewinięcie ekranu do samego dołu oraz wszelkie inne zdarzenia, które można wywołać za pomocą JavaScript. Dowiedz się więcej o rejestracji własnych zdarzeń client-side.

Dane, które zostaną zebrane po rejestracji własnych zdarzeń, będzie można przeglądać na osi czasu. Ta forma prezentacji informacji może być niewystarczająca. WP Tao umożliwia przygotowanie własnego raportu.

Pomoc

Jeżeli nie możesz znaleźć w dokumentacji potrzebnych informacji w , poinformuj nas o tym.. Nie zapomnij także przejrzeć FAQ.