Dla dewelopera

WP Tao posiada proste w użyciu API. Dzięki specjalnie przygotowanym zaczepom akcji i funkcjom, inni deweloperzy mogą w łatwy sposób integrować WP Tao z autorskimi stronami lub tworzyć własne dodatki.

Dział ten jest sukcesywnie aktualizowany. Na tą chwilę publikujemy informacje jak zarejestrować własne zdarzenia które chcemy śledzić oraz jak wyświetlać zebrane wyniki w raportach WP Tao.

Własne zdarzenia

WP Tao posiada wbudowanych kilkanaście domyślnych zdarzeń. Deweloperzy mogą w łatwy sposób dodać własne zdarzenia, które chcą śledzić. Zdarzenia które chcemy śledzić mogą być wywołane z poziomu PHP oraz JavaScript. Przed wywołaniem zdarzeń należy je zarejestrować. Dowiedz się jak zarejestrować własne zdarzenie które chcesz śledzić.

Zdarzenia wywołane z poziomu PHP

W celu zapisania informacji o zdarzeniu należy wywołać funkcje do_action( 'wptao_track_event', $action, $args );, która przyjmuje dwa parametry: nazwę zdarzenia i tablicę opcji. Więcej informacji w artykule poświęconym tworzeniu własnych zdarzeń.

Wywołanie funkcji powinno się odbyć w odpowiednim momencie. Jeżeli chcemy śledzić np. zapis na kurs, akcję wptao_track_event należy wywołać zaraz po prawidłowej walidacji formularza zapisu.

Jeżeli podczas wywoływania zdarzenia posiadamy informacje o adresie email użytkownika, można dokonać próby identyfikacji. Dotyczy to głównie zdarzeń związanych z formularzami.

Zdarzenia wywołane z poziomu JavaScript

WP Tao umożliwia śledzenie zdarzeń, które inicjowane są po stronie przeglądarki. Do takich zdarzeń można zaliczyć np. kliknięcie w konkretny element HTML. Informacje o zdarzeniu można zapisać wywołując funkcje wptaoEvent(action, value, tags) w odpowiedniej chwili. Jeżeli chcemy zapisać informacje o kliknięciu, funkcja wptaoEvent powinna być wywołana po kliknięciu w dany element. Więcej informacji o tworzeniu własnych zdarzeń wywoływanych z poziomu JavaScript znajduje się w artykule Zdarzenia JavaScript.