Własne zdarzenia

WP Tao można dodawać własne zdarzenia i tym samym śledzić dowolne zachowanie użytkowników w witrynie. W tym poradniku przedstawimy krok po kroku jak zarejestrować własne zdarzenie, a następnie rozpocząć jego śledzenie.

Dla przykładu zarejestrujemy zdarzenie „Wyświetlenie strony z błędem 404”.

Krok 1 – Rejestracja zdarzenia

W pierwszej kolejności należy dodać nowy rodzaj zdarzenia do tablicy przechowującej informacje o wszystkich zarejestrowanych zdarzeniach.

Tablica nowego zdarzenia $actions[ 'error_404' ] przyjmuje następujące argumenty.

 • id string – Unikatowa nazwa wydarzenia
 • category string – Domyślne kategorie: contact, traffic, commerce, user. Można wybrać tylko jedną.
 • title string – Domyślny tytuł. Tytuł będzie wyświetlony na osi czasu dla wydarzeń.
 • style array – Można utworzyć własny styl wydarzenia wyróżniający się na osi czasu.
  • color string – color w wartościach hex
  • icon string – nazwa ikony z dashicons lub ścieżka absolutna do zdjęcia

Krok 2 – Odpalenie zdarzenia

Aby zapisać informacje o wszystkich wyświetleniach 404 należy wywołać funkcję do_action( 'wptao_track_event', 'error_404', $args ); w momencie gdy ktoś odwiedzi nieistniejącą stronę. WP Tao automatycznie przypisze do tego zdarzenia użytkownika i odcisk palców.

Funkcja do_action( 'wptao_track_event', 'error_404', $args ); przyjmuję następujące parametry:

 • hook name string – zawszę będzie to ‚wptao_track_event’
 • action name string – Nazwa zarejestrowanego zdarzenia. W tym przykładzie będzie to ‚error_404’
 • args array – argumenty dla zdarzenia
  • value string – wartość zdarzenia. W przypadku błędu 404 w polu value zostanie umieszczony pełny adres URL odwiedzonej strony.
  • tags array – tagi przydają się podczas filtracji zdarzeń na osi czasu.

W efekcie gdy użytkownik odwiedzi stronę z błędem 404, na osi czasu zostanie zaznaczone to zdarzenie. Powinno ono wyglądać podobnie jak na poniższej grafice.

wp-tao-custom-events

Identyfikacja użytkownika

Poniższa informacja przyda się podczas rejestracji zdarzeń związanych z formularzami. Nie ma zastosowania w omawianym przykładzie
Niektóre zdarzenia pozwalają na identyfikacje użytkownika. Do identyfikacji wystarczy adres email, który użytkownik wpisuje np. wypełniając formularz kontaktowy. Domyślnie w WP Tao identyfikacja użytkownika dokonuje się w zdarzeniach: order, payment, login, register, contact czyli tam, gdzie przekazywane są informacje o tożsamości (imię, nazwisko, email, telefon).
Identyfikacja użytkowników we własnych zdarzeniach wymaga pozyskania przynajmniej adresu email użytkownika w chwili odpalania zdarzenia.
Informacje o użytkowniku przekazywane są w dodatkowym polu user_data

Krok 3 – Dodanie opisu zdarzenia na osi czasu

WP Tao pozwala na dostosowanie własnych tytułów oraz opisów zdarzeń prezentowanych na osi czasu. Wracając do przykładu ze śledzeniem wejść na strony z błędem 404, można zauważyć że brakuje tutaj wyświetlania adresu URL odwiedzonej strony.

W celu dodania własnego tytułu oraz opisu należy skorzystać z poniższych filtrów:
1. Tytuładd_filter( 'wptao_event_{event_name}_title', 'callback_function_name', 10, 2 );
2. Opisadd_filter( 'wptao_event_{event_name}_description', 'callback_function_name', 10, 2 );

W naszym przypadku {event_name} to nazwa zdarzenia, które zostało zarejestrowane czyli ‚error_404’.

Po zastosowaniu tego kodu na osi czasu w opisie zdarzeń ‚error_404’ zostanie wyświetlony adres URL odwiedzonej strony.

wp-tao-custom-events-2

Analogicznie można wykorzystać filtr 'wptao_event_{event_name}_title' i nadpisać domyślny tytuł ‚404 error page’, który został zdefiniowany podczas rejestracji zdarzenia ‚error_404’.

Podsumowanie

WP Tao pozwala rejestrować i śledzić dowolne rodzaje zdarzeń. Dzięki temu można dostosować wtyczkę do autorskich rozwiązań sprzedażowych działających na platformie WordPress.

Do tej pory zdarzenia były zapisywane z poziomu PHP. W dalszej części poradnika dowiesz się jak zarejestrować zdarzenia aktywowane po stronie klienta ( JavaScript ) np. kliknięcie w dowolny element na stronie. Zobacz wpis Zdarzenia JavaScript

WP Tao umożliwia tworzenie szczegółowych raportów dla własnych zdarzeń. Dzięki temu zdarzenia zostaną oznaczone na osi czasu. Dodatkowo będzie je można przedstawić w formie wykresów i tabel. Zobacz wpis Własne raporty.