Zdarzenia JavaScript

WP Tao umożliwia obsługę zdarzeń wywoływanych po stronie klienta ( JavaScript ).

Przykład użycia

W przykładzie zostanie zarejestrowane zdarzenie śledzące kliknięcia przycisku „Pobierz WP Tao” na stronie głównej wptao.net.

frontside-tracking

Krok 1 – Rejestracja zdarzenia

Zostanie zarejestrowane nowe zdarzenie o identyfikatorze „click_download_wptao”. Zostanie także ustwiony kolor i ikona dla tego zdarzenia oraz tytuł.

Krok 2 – Odpalenie zdarzenia

Przycisk posiada następujący kod HTML

Zdarzenie musi zostać odpalone z poziomu JavaScript. W tym celu należy użyć funkcji wptaoEvent(action, value, tags, meta). Funkcja przyjmuje następujące parametry:

  • action string wymagane – identyfikator wcześniej zarejestrowanego zdarzenia.
  • value string opcjonalne – indywidualna wartość zdarzenia. To może być dowolna liczba lub tekst który przekaże dodatkowe informacje o zdarzeniu.
  • tags array opcjonalne – tagi dla tego zdarzenia w formie tablicy np. ["Tag 1","Tag 2","Tag 3"].
  • meta object opcjonalne – wartości meta przekazywane w literale obiektowym np. {"meta_key":"meta_value"}.

Krok 3 – Monitoring zdarzeń

Każde kliknięcie przycisku „Pobierz WP Tao” spowoduje zapis informacji o zdarzeniu. Wyniki można monitorować na osiach czasu.

frontside-tracking-2