Śledzenie

WP Tao śledzi wszystkich użytkowników strony na podstawie popularnych zdarzeń. W podstawowej wersji WP Tao zostało zaimplementowanych 11 rodzajów zdarzeń. Poniżej znajdują się wszystkie domyślne rodzaje zdarzeń wraz z opisem zastosowania.

1. Wizyta na stronie (traffic)

WP Tao śledzi wyświetlenie każdej podstrony przez użytkownika. Zebrane informacje wykorzystywane są w wielu operacjach, n.im w wyświetlaniu raportów o liczbie odsłon, wizyt i odwiedzających.

2. Wyszukiwana fraza (traffic)

WP Tao monitoruje wszystkie wyszukiwania użytkowników strony. W raportach i na osi czasu można przeglądać globalną historię wyszukiwań lub historię wyszukiwań konkretnego użytkownika.

3. Logowanie (user)

WP Tao monitoruje każdą próbę logowania, zarówno udaną jak i nieudaną.

4. Rejestracja (user)

WP Tao monitoruje każdą próbę rejestracji, zarówno udaną jak i nieudaną. Odnotowana zostanie także ręczna rejestracja użytkownika przez administratora w panelu.

5. Dodanie komentarza (user)

WP Tao monitoruje każdą próbę dodania komentarza. Zawartość komentarza zostanie przypisana do zidentyfikowanego użytkownika i wyświetlona na osi czasu.

6. Wysłanie wiadomości z formularza kontaktowego (user)

WP Tao potrafi śledzić większość formularzy kontaktowych. W bardziej rozbudowanych formularzach wymagane będzie praca dewelopera, który zintegruje niestandardowy formularz z WP Tao. Patrz rejestracja własnych zdarzeń.

7. Identyfikacja odwiedzającego stronę (user)

Zdarzenie identyfikacji wywoływane jest wewnątrz innych zdarzeń. Np. do identyfikacji dochodzi po złożeniu zamówienia WooCommerce. Do identyfikacji niezbędny jest adres email, który użytkownik podaje podczas składania zamówienia. Do identyfikacji dochodzi po wywołaniu zdarzeń: logowanie, rejestracja, dodanie komentarza, wysłanie wiadomości z formularza kontaktowego, złożenie zamówienia, odnotowanie płatności.

8. Dodanie przedmiotu do koszyka (commerce)

WP Tao domyślnie zintegrowane jest z platformą sprzedażową WooCommerce oraz Easy Digital Downloads. WP Tao zbiera informacjo kto, co i kiedy dodał do koszyka.

9. Usunięcie przedmiotu z koszyka (commerce)

To zdarzenie również jest powiązane z WooCommerce oraz Easy Digital Downloads i pozwala zebrać informacje o usunięciu produktu z koszyka przez użytkowników.

10. Złożenie zamówienia (commerce)

Zdarzenie domyślnie powiązane z platformą sprzedażową WooCommerce oraz Easy Digital Downloads. Pozwala odnotować informacje o pomyślnym złożeniu zamówienia. Do WP Tao przekazywane są szczegółowe informacje o zamówieniu, które wykorzystywane są później w wielu operacja.

11. Odnotowanie płatności (commerce)

Zdarzenie zostaje zapisane w momencie opłacenia zamówienia. To zdarzenie jest domyślnie zintegrowane z platformą sprzedażową WooCommerce oraz Easy Digital Downloads.