Zdarzenia na osi czasu

Wszystkie zarejestrowane zdarzenia można przeglądać na osi czasu. W WP Tao dostępne są dwa rodzaje osi czasu. Pierwsza z nich ( globalna oś czasu ) wyświetla zdarzenia należące do wszystkich użytkowników, druga ( profilowa oś czasu ) zdarzenia zarejestrowane tylko dla konkretnego użytkownika.

Globalna oś czasu

Globalną oś czasu można wyświetlić klikając w zakładkę WP Tao -> Zdarzenia.

tao3

Panel boczny

W panelu bocznym znajduje się zestawienie najczęściej występujących rodzajów zdarzeń dla ustawionego okresu czasu. Przy nazwach zdarzeń w nawiasach wyświetlana jest liczba wystąpień. Domyślnie zestawienie wyświetlane jest dla ostatnich 30 dni.

Kolejny element panelu bocznego to filtr zdarzeń. Dzięki niemu można tworzyć własne zestawienia zdarzeń. Najważniejsze elementy filtracji to:

  • Wyświetlanie zdarzeń dla dowolnego zakresu dat
  • Wyświetlanie zdarzeń należących do konkretnego typu, kategorii lub tagu
  • Ukrycie zdarzeń należących do niezidentyfikowanego użytkownika
  • Ustawienie liczby wydarzeń wyświetlanych na jednej stronie
Oś czasu

Na osi czasu wyświetlane są wszystkie wydarzenia podzielone na lata, miesiące i dni. Każde pojedyncze zdarzenie składa się z:

  • Ikony i koloru określających rodzaj zdarzenia
  • Godziny w której zdarzenie zostało zarejestrowane
  • Tytułu i opisu
  • Nazwy użytkownika do którego zdarzenie zostało przypisane lub ID odcisku palca jeżeli nie udało się skojarzyć zdarzenia z użytkownikiem.

Oś czasu w profilu użytkownika

Każdy zidentyfikowany użytkownik posiada swój profil, na którym wyświetlane są cenne informacje. Profil można wyświetlić klikają w WP Tao -> Ludzie -> Zobacz Profil. Link Zobacz Profil będzie widoczny po najechaniu kursorem w okolicach nazwy użytkownika, którego chcemy podejrzeć.

tao4

Oś czasu z wydarzeniami na profilu użytkownika nieznacznie różni się od globalnej osi czasu.

Podsumowanie

Zdarzenia na osi czasu pomagają w szczegółowej analizie zachowań użytkowników na stronie. Możliwe staje się śledzenie krok po kroku akcji, jakie wykonał konkretny człowiek podczas sesji w witrynie. Dzięki temu można wyciągnąć precyzyjne wnioski i zastosować odpowiednie działania np. szybko zidentyfikować klienta który porzucił koszyk i przesłać mu kod rabatowy.